• bikiak


820 pixelak
820 / 2 = 410
Oreka: 400 x 326
Aldatzeko kodea: width="400" height="326"

|| ===Uso didáctico de los blogs=== Creación y gestión de los blogs || ===Uso educativo de los blogs=== ||
|| [[media type="custom" key="220757"]] || [[media type="custom" key="220759"]] ||
|| **Isidro Vidal Uranga**-k igoa. //**Gazteleraz**//. || //**Tíscar Lara**-k jarria. **Gazteleraz.**// ||

Uso didáctico de los blogs

Creación y gestión de los blogs

Uso educativo de los blogsIsidro Vidal Uranga-k igoa. Gazteleraz.
Tíscar Lara-k jarria. Gazteleraz. • hirukiak


820 pixelak
820 / 3 = 270
Oreka: 270 x 223
Aldatzeko kodea: width="270" height="223"

|| ===Uso didáctico de los blogs=== Creación y gestión de los blogs || ===Uso educativo de los blogs=== || ===Blogs académicos=== ||  ||
|| [[media type="custom" key="220777"]] || [[media type="custom" key="220781"]] || [[media type="custom" key="220787"]] ||  ||
|| **Isidro Vidal Uranga**-k igoa. //**Gazteleraz**//. || //**Tíscar Lara**-k jarria. **Gazteleraz.**// || //**Tíscar Lara**-k ere jarria. **Gazteleraz.**// ||  ||

Uso didáctico de los blogs

Creación y gestión de los blogs

Uso educativo de los blogs

Blogs académicos


Isidro Vidal Uranga-k igoa. Gazteleraz.
Tíscar Lara-k jarria. Gazteleraz.
Tíscar Lara-k ere jarria. Gazteleraz. • Gehipenak kontrolatzeko


{$pagerevisions} aldiz eraldatutako orria.
Azken iruzkina: {$revisiondate} GMT [[user:{$revisioneditor}]]-k egina.Izenburu baten testua


|| ==[[image:bitarte.jpg width="99" height="35" align="left"]]Web2.0== Orange Fundazioa || ==[[image:bitarte.jpg width="99" height="35" align="left"]]Planeta. Web2.0== Talde adimena eta janari lasterreko hedabideak ||


web2.0 aplikazioak bilduma egiteko taula


|| * ===**Izenburua**=== ||
|| [[image:rails.png width="43" height="56" align="center" link="http://wiki.rubyonrails.org/rails"]] || [[image:bitarte.jpg width="9" height="34"]] || Hemen idatzi beharreko testua. ||
|| [[image:ajaxrain.jpg width="120" height="53" align="center" link="http://www.ajaxrain.com/"]] ||  || Hemen idatzi beharreko testua. ||


Erdian jartzeko informazioa

Hiru zutabeko taulan

|| =Tutorial Audacity= ||
|| [[image:bitarte.jpg width="200" height="12"]] || [[image:bitarte.jpg width="400" height="12"]][[media type="custom" key="209345" width="100" height="100"]] || [[image:bitarte.jpg width="200" height="12"]] ||
||  || //**Ramón Ovelar**-ek jarria.**Gazteleraz**// ||  ||
23 aldiz eraldatutako orria.
Azken iruzkina: Oct 3, 2007 8:08 am GMT - geugara geugara-k egina.